• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Dalam sebuah linkungan laman webpage, terdapat banyak elemen pembangun sebuah website diantara LIST dan LINK,

LIST

Adalah sebuah perintah dalam pemrogaman HTML yang berfungsi untuk membuat sebuah list dengan atau tanpa urutan tertentu,

SYNTAX UNORDERED LIST:

  <ul>
   <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
   <li>Milk</li>
 </ul>   

SYNTAX ORDERED LIST :

 <ol>
   <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
   <li>Milk</li>
 </ol>   

LINK

Adalah sebuah perimtah untuk membuat sebuah tulisan pada laman website menjadi clickable dan menuju ke suatu link tertentu.

SYNTAX LINK :

<a href=”url“>link text</a>

Contoh pengaplikasian LINK DAN LIST :

  <html>
   <head>
   <title>Home  Menu</title>
    </head>
    <body >
 <h1>Home</h1><ul type="bullet">
            <li><a href="Biodata.html">BIO dengan table</a></li><br>
            <li><a href="LIST.html">Biodata dengan Ordered list</a></li><br>
            <li><a href="array1.php">array1</a></li><br>
            <li><a href="array2.php">array2</a></li><br>
            <li><a href="array3.php">array3</a></li><br>
            <li><a href="array4.php">array4</a></li><br>
            <li><a href="fungsi.php">fungsi</a></li><br>
            <li><a href="if else.php">if else</a></li><br>
            <li><a href="gambar.html">gambar</a></li><br>
            <li><a href="TABLE.html">Tabel</a></li><br>
            <li><a href="tryhardworkhard1.php">Date</a></li><br>
        
 </ul>
    </body>
    </html> 

contoh 2:

 <html>  
    <head> 
          <title>ordered List</title> 
         </head> 
        <body>  
               <h1>BIODATA</h1> 
               <ol >  
                    <li>Nama : Muhammad Khoirul fuad al lutfy</li>    
                    <li>NRP : 1103191032</li>    
                    <li>Kelas : 1D3EB</li>    
                    <li>TTL : Kediri, 24-08-2000</li>
                    <li>Kelas : 1D3EB</li>    
                    <hr >
                    <li>Deskripsi pribadi :
                        <br> saya hanyalah seorang yang sedang berusaha untuk menjadi lebih baik
                    </li>
                </ul>   
                <a href="menu.html">home</a><br>
        </body> 
</html>